NettAdmin

- 0900-1500
ATLs lokaler på Ryen

NettAdmin er designet for å være enkelt å bruke i hverdagen. Mye av funksjonaliteten vil man derfor kunne ta i bruk på egenhånd. Vi anbefaler likevel å sette av tid til å gå på ett av de planlagte kursene i programmet, slik at man blir kjent med funksjonaliteten.

Nettadmin er et 2-dagers kurs

Første dag:
All funksjonalitet vil bli gjennomgått. Her vil du lære hvordan du legger inn alle opplysninger, selge timer, ta ut rapporter, opplæringskort etc...med andre ord vil du få en innføring i all funksjonalitet som ligger i Nettadmin.
Andre dag:
er mer praktisk med problemløsing og workshops. Her vil du lære hvordan du retter opp feil eller mangler. Lærer som bruker PC i bil. Hvordan Portalen, hjemmeside og medlemsnett henger sammen med Nettadmin. Lær å dra nytte av hele systemet. Det er deltakerene selv som i stor grad påvirker innholdet på dag 2.

Varighet: 9-15 begge dager
Pris: kr. 4000,- pr deltaker.
Dekker kurs, dokumentasjon og lunsj.

Det må være minimum 8 deltakere for at kursene skal gjennomføres.

***Ved avmelding senere enn 7 dager før belastes halv kursavgift.

Vi ber deg om å ta med egen pc/mac/nettbrett som kan kobles opp mot et trådløst nettverk. Oppkoblingen skjer på eget ansvar, dvs at du selv sjekker at din pc/mac/nettbrett kan kobles til et trådløst nettverk i forkant av kurset.

Påmelding via mail til nina@atl.no

Når du sender påmelding så husk å oppgi medlemsnummer , skole, navn og fakturaadresse

Sist oppdatert