ATLs landsmøte ble holdt i Tønsberg

ATLs landsmøte med framtiden i sikte

12 juni 2017

Styreleder Ann Kristin Thomte ønsket hjertelig velkommen til landsmøtet og hadde framtiden for bransjen i sikte.

Trafikkskolenes arbeid mot nullvisjonen
Styrelederen tok opp den positive utviklingen med nedgangen i antall drepte og hardt skadde, og statistikk som viser at Norge de to siste årene har hatt færrest trafikkdrepte pr. million innbyggere. Vår bransje, du og dere, har en stor del av æren sammen med andre som jobber for nullvisjonen, påpekte hun, og minnet om veidirektøren som har uttrykt at Nullvisjonen kanskje er i ferd med å bli et ambisiøst mål!

Nye forretningsområder
Ann Kristin tok også opp utfordringer med konkurranse og et hardt presset marked. Det blir viktigere å fokusere på individuell tilrettelegging av trafikkopplæringen, og hvordan nå kundene. Det er på høy tid å se etter nye områder hvor vi kan bidra, utvikle forretningstankegangen, og søke nye samarbeid for å påvirke trafikksikkerheten for den enkelte og for samfunnet.

Takk til samarbeidspartnere
På vegne av ATL, rettet Ann Kristin stor takk til samarbeidspartnere, spesielt Forum for Trafikkpedagogikk og Nordisk Trafikskole Union, for verdifullt og konstruktivt samarbeid. I tillegg takker vi Telenor, som var til stede, og alltid stiller velvillig opp for våre medlemmer og organisasjon. Hun takker også administrasjonen med Torgeir i spissen, og er strålende fornøyd med arbeidet som gjøres.

ATL landsmøte Tønsberg 2017 Fylkesordfører og styretFylkesordføreren i Vestfold, Rune Hogsnes, ønsket velkommen til Tønsberg, og mente at trafikklærere må være den modigste yrkesgruppen i landet! Til høyre; Per Ove og årets arrangør Per Boberg.

Fylkeskoordinator og fylkesgrupper
Den viktigste saken på landsmøtet var forslaget til vedtektsendring av § 12 Fylkesavdelingene. Forslaget om å gå fra fylkesavdelinger til fylkeskoordinatorer og fylkesgrupper, ble godt debattert. Spørsmål omkring blant annet frivillig fylkesmedlemskap, geografisk inndeling, fare for utmelding, økonomi og kontingent, ble belyst fra ulike vinkler. Landsmøtet er derfor et viktig forum for slike debatter. Hensikten med vedtektsendringen er å øke aktivitetsnivået i fylker som trenger det, og samtidig opprettholde det gode arbeidet i de fylkene som fungerer. Styret går inn for en reduksjon i medlemskostnaden, og fylker som har behov for administrativ støtte, får tilbud om det. Forslaget ble vedtatt mot 5 stemmer, og dette viser at bransjen er moden for modellen med fylkeskoordinator og –grupper. Vi håper dette vil bidra til å skape mer engasjement og aktivitet i alle deler av landet.

ATL landsmøte Tønsberg 2017 20 Dirigentene VegarJohansen RoyWillyMyhre MartinBrekke

Dirigentene Vegar Johansen og Roy Willy Myhre. Roy Willy Myhre mottok gave for sin innsats som dirigent fra 2011-2015. Til høyre; Martin Brekke som ble valgt til ny dirigent.

 

Festmiddag med engasjement

ATL landsmøte Tønsberg 2017 28 KjellErikRotevatn MortenTorbjørnsenEn staselig antrukket toastmaster, Kjell Erik Rotevatn, loset oss gjennom festmiddagen og talene, og Morten Torbjørnsen hadde et engasjert innlegg om det å være en del av trafikklærerfamilien.
ATL landsmøte Tønsberg 2017 middagNord-Norge var sterkt representert på landsmøtet! 

 

Hederstegn

ATL landsmøte Tønsberg 2017 56 hederstegnKåre Ekrene mottok hederstegn for stort engasjement, både lokalt og sentralt i ATL, gjennom mange år. Astrid Sommer mottok hederstegn for trofast innsats i ATLs administrasjon gjennom mer enn 30 år.
ATL landsmøte Tønsberg 2017 66 AKT TA POSHAnn Kristin Thomte mottok reisestipend for engasjert innsats i ATLs landsstyre gjennom 12 år. Til høyre; Per Ove holder tale under middagen.

 

Som nyvalgt styreleder takket Per Ove Sercan Husevik for tilliten, og ser fram til arbeidet som styreleder. Per Ove hadde fokus på bransjens framtid i sin middagstale. På årets Trafikksikkerhetskonferanse sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen at Nullvisjonen er et ambisiøst mål, men hvordan nå dette målet, spurte Per Ove.

Utfordringer
Bare 67 % av 18-24 åringene hadde lappen i 2012, det grønne skiftet er i gang, og nye teknologiske løsninger i alle førerkortklasser, er utfordringer vi må ta på alvor, poengterte Per Ove.

Nivåer
USA har, og EU vil få kjøretøy inndelt i nivåer fra 0-5 i forhold til bilens grad av selvstyring. Nivå 0 innebærer at sjåføren har ansvaret og må håndtere bilen selv, og nivå 5 er «vekk meg når vi er framme».

Hva hvis trafikkopplæringen om 5-10 år vil handle om å få førerrett i forhold til kjøretøynivå, spurte Per Ove.

ATL rigger for framtiden
Det er fortsatt behov for «kloke hoder» i trafikkopplæringsbransjen, stadfestet Ketil Solvik Olsen på Trafikksikkerhetskonferansen. Vi må sørge for å være den bransjen som blir spurt, og delta i samfunnsdebatten omkring utviklingen av autonome kjøretøy, og de etiske dilemmaene som følger av dette. Kanskje er det vi som skal dra i gang konferanser om framtidens kjøretøy, foreslo Per Ove.

For første gang opplever vi å bli kreditert for jobben vi gjør, og få mer tillit og ansvar. Dette er et synlig bevis på at vårt bidrag til samfunnsoppdraget «føreropplæring», er målt, evaluert og funnet å stå til SÆRDELES +, framhevet Per Ove.

ATL er rigget for framtiden og klar for å nå målet om 0 drepte og hardt skadde, avsluttet vår nye styreleder.

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Adresse: Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund: Org nr. 981 454 901

Personvern

Kontakt oss

Telefon: 22 62 60 80
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

0
Delinger