Nye trafikklærerkrav i budsjettet

Nye trafikklærerkrav i budsjettet

I statsbudsjettet, som ble lagt frem klokken 10 i dag, tar regjeringen til orde for å innføre nye krav til trafikklærere.

Regjeringen vil sikre kvaliteten på trafikklærere gjennom etterutdanning. I budsjettet foreslår regjeringen også at det innføres en regodkjenningsordning for trafikklærere. Begge tiltakene skal vurderes innført i 2019.

I budsjettet skriver regjeringen at etterutdanningen er nødvendig for å sikre tilstrekkelig kompetanse og utvikling hos trafikklærere. De skriver også at tilstrekkelig kompetanse hos trafikklærerne er et vesentlig bidrag til at føreropplæringen blir gjennomført i tråd med intensjonen.

Budsjettet legger også opp til at man viderefører dagens ordning med informasjonstilbud til foreldre og foresatte. Statens vegvesen vil også videreføre opplæringstiltaket for eldre bilførere, sammen med Helsedirektoratet skal Statens vegvesen også igangsette et arbeid for å se på mulige forenklinger i ordningen med helseattest for bilførere over 75 år.

- ATL mener det er beklagelig at man ikke overfører opplæringstiltakene for eldre bilførere samt informasjonstilbudet til foreldrene til trafikkskolene. Med forslaget om etterutdanning, som ligger i budsjettforslaget, er våre medlemmer svært godt rustet til å ta disse oppgavene. Med tanke på at man stadig tar til orde for privatisering av ulike offentlige tjenester virker det underlig at Statens vegvesen skal ha denne oppgaven når man har trafikklærere som i dag er eksperter på trafikk og pedagogikk, sier direktør i ATL, Torgeir Abusdal.

Regjeringen tar i budsjettet også til orde for å bedre identifikasjonskontrollen av personer som skal gjennomføre teoretiske og praktiske prøver. Et nytt datasystem for gjennomføring av teoretiske prøver blir innført og dette vil også være med på å motvirke juks på både teoretiske og praktiske prøver.

Budsjettet tar også til orde for at Statens vegvesen skal utvide samarbeidet med trafikkskolenes organisasjoner, noe ATL-direktøren ønsker velkommen.

- Vi har allerede et godt samarbeid med myndighetene, men at man nå ytterligere ønsker å styrke dette er positivt. Både Statens vegvesen, regjeringen og ATL jobber daglig for å øke trafikksikkerheten på veiene, og et økt samarbeid vil føre til at vi enda bedre kan jobbe før økt trafikksikkerhet og i enda større grad kan jobbe for våre medlemmers interesser, sier Abusdal.

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Adresse: Ryensvingen 15, 0680 Oslo

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund: Org nr. 981 454 901
ATLs Interessekontor SA: Org nr. 950 982 527

Personvern

Kontakt oss

Telefon: 22 62 60 80
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

0
Delinger