• Hjem
  • Aktuelt
  • Resultatkonferanse for trafikksikkerhet 2018
Figur 1.1 fra National tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Resultatkonferanse for trafikksikkerhet 2018

Resultatkonferansen for trafikksikkerhet 2018 ble arrangert i Oslo Kongressenter Folkets hus tirsdag den 12. juni i regi av Vegdirektoratet – ATL var invitert og representert.

Konferansen var en oppfølging av tiltakene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017, samt en redegjørelse for Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Forsamlingen, bestående av både offentlige aktører og interesseorganisasjoner, ble ønsket velkommen av møteleder Runar Karlsen, sjef for Utrykningspolitiet. Formålet med konferansen var blant annet å styrke samarbeidet mellom de sentrale trafikksikkerhetsaktørene, hvilket Karlsen minnet om da han innledet konferansen med «Vi er gode alene, men best sammen!».

Konferansen ble åpnet av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som redegjorde for regjeringens satsing på trafikksikkerhet. Til tross for betydelig økning i trafikkmengde så har vi hatt en svært positiv utvikling i ulykkesstatistikken fra 1970-tallet og frem til i dag, noe statsråden mener blant annet skyldes kulturen vi har i Norge for å følge samfunnets normer og regler. Han poengterer imidlertid at selv om vi statistisk sett er best i verden på trafikksikkerhet, så har vi fremdeles en jobb å gjøre.

Foredragsholdere på Resultatkonferansen 2018

Dette understøttes av neste foredragsholder, Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, som åpner med en påminnelse om at «vi er best, men vi må ikke slappe av». Han sa at vi i gjennomsnitt har hatt 10 færre omkomne hvert år siden 1970, men at vi likevel ligger litt etter målkurven for målene som er satt frem mot 2030. Tallene indikerer en forsinkelse tilsvarende et og et halv til to år, men vegdirektøren mener det er bedre å ligge på etterskudd enn å oppleve en stagnasjon i utviklingen – det ville være mer bekymringsfullt.

Avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens Vegvesen gjorde opp status for etappemål, tilstandsmål og tiltak i planperioden 2014-2017, hvorpå sjefsingeniør Sigurd Løtveit fra Statens Vegvesen redegjorde for Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Spesielt to fagtemaer fra sistnevnte tiltaksplan ble utdypet med flere foredrag på årets konferanse: Det ble fokusert på «barn», spesielt hva angår trygg skolevei. Og det ble fokusert på «tunge kjøretøy», blant annet med foredrag av Avdelingsdirektør Henning Harsem fra Statens Vegvesen, samt representanter fra TØI og Arbeidstilsynet.

Konferansen ble avsluttet med interessante foredrag vedrørende førstehjelp i trafikalt grunnkurs, rus i trafikken og en gjennomgang av FoU-programmet BEST – «Bedre sikkerhet i trafikken». BEST-programmet er interessant forskning for oss som jobber med trafikksikkerhet – alle rapportene er å finne på nettsidene til Statens Vegvesen. Vi i ATL vil komme med en nærmere redegjørelse for fagdelen som omhandlet førstehjelp, da dette er av særskilt interesse for vår bransje.

Alt i alt kan man oppsummere resultatkonferansen for trafikksikkerhet 2018 som svært innholdsrik og av stor faglig nytteverdi. Spesielt er vi glad for at både samferdselsministeren og vegdirektøren trakk frem trafikkopplæring som viktige virkemidler i trafikksikkerhetsarbeidet. Vegdirektøren ramset opp fem områder vi lykkes spesielt godt på i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge;

  • Organisering og overordnet styring av trafikksikkerhetsarbeidet
  • Vilje til samarbeid og samordning
  • Lavt fartsnivå
  • Svært positiv utvikling når det gjelder barn i trafikken
  • Trafikkopplæringen

Han advarer mot å rokke ved det som fungerer da dette kan påvirke helheten i trafikksikkerhetsarbeidet. Han oppfordrer derfor til å vi ta vare på det som fungerer godt i dag, og som bransjeorganisasjon synes ATL dette er svært gledelig. I Norge har vi en opplæringsmodell med mer obligatorisk opplæring enn de fleste andre land, og siden dagens modell fungerer godt, velger vi å tolke Vegdirektørens utspill som en oppfordring til å ivareta dette også i fremtiden.

 

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Adresse: Ryensvingen 15, 0680 Oslo

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund: Org nr. 981 454 901
ATLs Interessekontor SA: Org nr. 950 982 527

Personvern

Kontakt oss

Telefon: 22 62 60 80
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

0
Delinger