Trafikklærerdagen til sjøs

Trafikklærerdagen til sjøs

Trafikklærerdagen til sjøs gikk av stabelen 15. til 17. mars 2018 ombord på Color Magic. Cruiset føyer seg inn i en rekke spennende og lærerike arrangementer arrangert av ATL de siste månedene.

Administrerende direktør i ATL, Torgeir Abusdal, ønsket både trafikklærere og samarbeidspartnere hjertelig velkommen til to flotte dager til sjøs da vi startet fagdagen i båtens konferanserom allerede før vi la fra kai i Oslo. På programmet stod og flere spennende temaer av stor interesse for bransjen og fremtiden.

 

0-visjonen
Kjell Magne Seim fra Kvam Trafikkskule startet fagdagen med foredrag om 0-visjonen og hans arbeid rundt det viktige temaet. Det er ingen hemmelighet at et viktig mål i trafikkopplæringen er 0-visjonen, og dette er noe det jobbes med på daglig basis. I dagens føreropplæring er det viktig å kunne legge til rette for at eleven skal få best mulig læringsutbytte for å nå de mål som kreves av læreplanen.

– Vi er opptatt av å starte opplæring tidlig, med et opplæringsforløp på klasse B på helst to år med et godt samarbeid med ledsager. Fra eleven begynner på trafikalt grunnkurs er det viktig å få dialog med dem hjemme og at vi gir kurset et meningsfullt innhold. Det er her vi tar inn ekstern fagkompetanse i de emner som er mest aktuelle i forhold til risiko, forklarte Seim.

– Vi ønsker å gjøre en forskjell både lokalt og nasjonalt i forhold til å bidra til 0-visjonens intensjoner, og ønsker å oppfordre alle i bransjen til å gi best mulig opplæring og ta med ledsagere på opplæringsforløpet. Det er her «Prosjekt Børvenestunnelen 2017» kommer inn i bildet. Seim viste til prosjektet de jobbet med i forhold til lokal ulykkesforebygging.

Prosjektets målsetting var å få best mulig samhandling for å begrense skadeomfang i trafikkulykke for nødetater, best mulig kompetanse for fagmiljø innen trafikksikkerhetsarbeid og påvirke ungdom direkte, samt tilrettelegge for at ungdom med erfaring påvirker yngre ungdom til god atferd i trafikken.

 

Trinnvurdering – en kommunikasjonsmessig utfordring for trafikklæreren?
Er man som trafikklærer en instruktør, foreleser, rådgiver, mentor, coach eller kanskje en veileder? Spørsmålene kom fra Stein Magne Olsen fra Nord Universitet. Den nye læreplanen fra 2005 ble bygd på et konstruktivistisk læringssyn, og det har blitt viktigere med selvvurdering. Olsen spurte om eleven får den nødvendige opplæringen i selvvurdering før trinnvurderingstimene og hvordan denne opplæringen i så fall foregår, og oppfordret alle til å diskutere seg i mellom gjennom hele foredraget.

Det gikk i 2016 fra «veiledningstime» til «trinnvurdering», og navnet satte da mer fokus på både innhold og vurderingsform. Spørsmålet videre ble hvilken kompetanse trafikklæreren trenger for å gjennomføre en trinnvurdering.

Trinnvurdering (Stein Magne Olsen)

Det er viktig at trafikklæreren tilrettelegger for refleksjon over egen kompetanse før eleven møter til førsamtale. Her kan læreren benytte seg av ulike verktøy som logg, selvurderingsskjema, refleksjonsnotat og arbeidsark. Olsens foredrag skapte mange tanker og åpnet opp for refleksjoner rundt hvordan trinnvurderingen skal gjennomføres.

Innen moderne pedagogikk er selvvurdering et sentralt element i læringsprosessen. Selvvurdering blir sett på som en viktig faktor i elevenes generelle utvikling og læring. Læreplanen av 2016 har mange målformuleringer på alle trinn som krever at elev skal vurdere sin egen kompetanse. Dette finner vi allerede i trafikalt grunnkurs § 8-3: «Eleven skal vurdere sin egen kompetanse til å begynne videre opplæring, og ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvingskjøre» (2016 s. 22).

På side 31 i læreplanen står det også at «Eleven skal vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre». Trinnvurderingene blir trafikklærerens mulighet til å vurdere om eleven er i stand til å vurdere egen kompetanse, eventuelt hjelpe eleven med hva som må til for å nå målene innen de ulike trinn, forklarte han.

 

Automatiserte kjøretøy – kompetansekrav og opplæringsbehov til brukerne?
Rolf Robertsen fra Nord Universitet startet sitt foredrag om automatiserte kjøretøy med et blikk inn i fremtidens trafikksikkerhetstiltak og effekter.

– Det er ingen tvil om at ulike teknologiske støttesystemer og kooperative løsninger i kjøretøyene kan gi og gir betydelige sikkerhetsgevinster. Mange av disse systemene bidrar til å gjøre føreroppgaven mindre krevende, men det gjenstår fortsatt noen utfordringer som per i dag ikke fullt ut er løst, sa han.

Han lurer på om vi er ved et veiskille. Vil vi i fremtiden være fører eller operatør i eget kjøretøy, eller vil vi bli transportbestiller og passasjer? Noen mener at den selvkjørende revolusjonen er rett rundt hjørnet, mens andre tenker mer langsiktig. I forhold til figuren under er de fleste kjøretøy som er masseprodusert og vanlige å bruke i dag på nivå 1 og noen få på nivå 2. Det som er interessant med denne modellen er de blå feltene som viser at fører, sikkerhetsansvarlig eller operatør er en medvirkende faktor til og med nivå 4. Først på nivå 5 inntar vi fullt ut rollen som passasjerer, forklarte Robertsen.

Automatiserte kjøretøy (Rolf Robertsen)

Han oppsummerte slik:

  • Mange mener at morgendagens førere i større grad enn i dag må ha kunnskaper om kjøretøyets teknologiske utstyr og begrensninger (større variasjoner enn i dag) for å kunne agere når vanskelige situasjoner, varsler og feilmeldinger dukker opp
  • Føreroppgaven vil i fremtiden bli mer krevende enn nå – som sikkerhetsansvarlig må føreren fordele oppmerksomheten på flere faktorer både i og utenfor kjøretøyet. Dette må bli en del av opplæringen, kanskje med mer øving i simulator eller med andre simuleringsverktøy?
  • «Førerprøven bør minst inneholde det den gjør i dag, med tillegg for å få førerrett for de mest automatiserte kjøretøyene», noe som krever tilleggsopplæring (konklusjon på CIECA workshop om krav for å erverve førerkort)
  • Kompetanse i bruk av støttesystemer som ACC, lane assistant, lane keeping, parkingassistant og GPS-navigasjon bør testes i førerprøven allerede på kort sikt (tema på CIECA workshop mars 2018)

 

TABSgo
Fagdagens siste foredragsholder var Ole Magnus Ekelund fra vår samarbeidspartner Lime Green Digital. TABSgo knytter teori til praksis, og er et digitalt bindeledd mellom lærer og elev. Produktet ble lansert i slutten av 2017, og det er allerede over 200 trafikkskoler som har aktivert hjelpemiddelet.

TABSgo består av korte videoer og enkle oppgaver knyttet til temaer i opplæringen, og hjelper eleven til å komme litt bedre forberedt til kjøretimen. Du kan ta kontakt med Lime Green for å prøve produktet gratis en måned.

 

Vi gleder oss til neste gang
Det virket som mange var godt fornøyd med både det faglige og det sosiale. Spesielt gledelig var det å se at det var mange yngre deltakere med i år.

– Jeg håper de fleste kommer igjen neste år og da skal vi klare å få plass til enda fler enn de 150 som var kapasiteten denne gangen. Jeg var så heldig at jeg fikk slått av en prat med veldig mange, sier administrerende direktør i ATL, Torgeir Abusdal.

Neste landsdekkende arrangement er 27. april. Da er det duket for landsmøte i Trondheim, og vi håper at vi også der kan se mange engasjerte medlemmer. Vi takker for en hyggelig tur og gleder oss til neste gang!

 

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Adresse: Ryensvingen 15, 0680 Oslo

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund: Org nr. 981 454 901
ATLs Interessekontor SA: Org nr. 950 982 527

Personvern

Kontakt oss

Telefon: 22 62 60 80
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

0
Delinger