Under to førerprøver om dagen

Under to førerprøver om dagen

Skrevet: mandag, 16 september 2019

Nok en sommer med ventetidskaos hos Statens vegvesen ligger bak oss – og nå viser tall ATL har tatt frem at det i gjennomsnitt bare kjøres 426 prøver per sensor hvert år.

ATL har gått igjennom tallene for produksjon av førerprøver som Statens vegvesen selv har offentliggjort. Resultatene er nedslående. I snitt kjøres det bare 426 prøver per sensor hvert år. Fagkonsulent i ATL, Pål Andersen, reagerer.

– Dette er nedslående tall. Bryter vi dette ned og forutsetter at en sensor kjører fem førerprøver hver dag vil hver sensor i gjennomsnittlig bare kjøre førerprøver i 17 uker i året. Man kan jo da spørre seg hva de gjør resten av tiden, sier Andersen.

Også direktør i ATL, Torgeir Abusdal, reagerer på funnene og kaller det oppsiktsvekkende.

– Når hver sensor i snitt kjører 426 prøver per år betyr det at de i snitt kjører under to førerprøver om dagen. Da er det lett å forstå at det blir lange ventetider. Samtidig beviser dette at ledelsen i Statens vegvesen overhodet ikke skjønner etatens rolle som tjenestetilbyder. Vi må ikke glemme at førerprøver er en tjeneste som monopolisten Statens vegvesen tar seg godt betalt for, sier Abusdal.

Han mener Statens vegvesen ikke tar kundene på alvor og reagerer på at det er store forskjeller i produksjonen mellom ulike trafikkstasjoner.

– På Voss kjøres det bare 185 førerprøver per sensor per år, mens det samme tallet for Orkanger er 1065 førerprøver, sier han.

Også fylkesvis er det store forskjeller og det er trønderne som er de mest effektive. Her kjøres det i gjennomsnitt 566 førerprøver per sensor i året, mens man i Hordaland bare kjører 290 prøver per sensor. Hordaland er også fylket med lavest produksjon av førerprøver.

– Hva den elendige produktiviteten med hensyn på førerprøver skyldes vet vi ikke, men det vi vet er at sensorer også bruker tid på blant annet seniorkurs for eldre bilister. Det er en oppgave trafikkskolene fint kunne løse for å frigjøre kapasitet hos sensorene.

Når tallene viser at sensorene bruker mesteparten av tiden sin på annet enn å være sensor, må det ha høy prioritet å få kartlagt hva sensorene bruker tiden sin på, og at man får gjort endringer som gjør at førerprøver har høyeste prioritet hos sensorene.

 

førerprøver svv

FØRERPRØVER: Tall viser at det kun kjøres i gjennomsnitt 426 prøver per sensor årlig. Tabellen viser antall førerprøver daglig dersom man regner 230 arbeidsdager i året. Forutsatt at sensor ikke har andre arbeidsoppgaver den dagen, kan sensoren kjøre fem førerprøver klasse B daglig.

 

Abusdal mener tallene er beskrivende for hvorfor ventetidene på førerprøver hos Statens vegvesen har kommet ut av kontroll.

– ATL har lenge hatt en mistanke om at produksjonen har vært lav, men at det er så ille som vår analyse av etatens egne tall viser er oppsiktsvekkende. Vi reagerer også på at det er så store geografiske forskjeller innad i etaten. Enkelte steder har man en produksjon som er seks ganger høyere enn der hvor man produserer færrest prøver.

Abusdal mener situasjonen er uholdbar og forventer nå at det legges politiske føringer på Statens vegvesen.

– Vi mener Samferdselsdepartementet må vise lederskap. Det er helt tydelig at Statens vegvesen selv ikke klarer å løse denne oppgaven eller at de ikke tar dette på alvor. Vi må ikke glemme at taperne her er mange tusen elever som venter på å få kjøre opp og mange skoler som oppfatter situasjonen som uholdbar og konkurransevridende, sier Abusdal.

Daglig får ATL henvendelser fra trafikkskoler som sliter med lange ventetider og som forteller at de mister elever som en følge av at man ikke får timer til oppkjøring.

– En stor skole har nylig meldt inn til oss at de merker at elevene flykter. De er en betydelig aktør som nå står i fare for å miste næringsgrunnlaget fordi Statens vegvesen ikke klarer å levere det de skal. Det er en fortvilende situasjon for skolen som opplever at kundene velger andre skoler på andre steder i landet hvor situasjonen er bedre i forhold til ventetider.

Flere ganger har ATL forsøkt å få Statens vegvesen i tale og tatt opp problemstillingen med dem. Men lite skjer.

Vi opplever at etaten selv mener de har et godt tilbud fordi de legger ut enkeltprøver med korte frister. Det løser imidlertid ikke noe problem. Det både elevene og skolene trenger er forutsigbarhet - og ikke av den typen de har i dag der man nesten sikkert kan gå ut fra at ventetiden på praktisk prøve er flere måneder lang, avslutter Abusdal.

 

Skjermbilde 2019 06 26 kl. 09.05.33
 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg siste nytt fra bransjen og informasjon om hva vi jobber med.

 MELD DEG PÅ NYHETSBREV »

 

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Adresse: Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund: Org nr. 981 454 901

Personvern

Kontakt oss

Telefon: 22 62 60 80
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

0
Delinger