Diettsatser

Diettsatser

Kan vi som trafikkskole benytte statens satser for diett eller kommer vi under unntaket for transportbransjen?

 

Trafikkskoler faller innunder mobilt arbeidssted. Det vil si at de er ikke på reise. Når de sitter i bilen er det å anse som at de sitter på kontoret og dermed ingen diett.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene er blitt enige om en ny “Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands”, med virkning fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2017. Denne avtalen erstatter “Særavtale for reiser innenlands for statens regning” og “Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting”.

Den nye særavtalen har samme virkeområde som de nevnte avtalene. Definisjonen av rutinemessige faste oppdrag og mobilt arbeidssted videreføres. Avtalens § 9 Utgifter til kost nr. 1a og b regulerer utgiftsdekningen. For trafikkskolene gjelder følgende unntak i § 9 nr. 3: Bestemmelsen i nr. 1 a) og b) gjelder ikke arbeidstakere med mobilt arbeidssted når de utfører ordinært arbeid.

Se Regjeringens artikkel om ” Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands” her: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Saravtale-om-dekning-avutgifter-til-reise-og-kost-innenlands/id2340874/

Aldersgrense i arbeidsavtalen
Viser til arbeidsavtalen som KPMG har vært med på å utarbeide sammen med ATL i 2014. Kan vi tilføye denne avtalen at arbeidsforholdet opphører ved fylte 67 år? Har forstått det slik at dersom ingenting står, har den ansatte rett til å stå i sin stilling til vedkommende er 70 år, og noen politiske partier jobber for at denne grensen skal bli 72 år. Vi ønsker å begrense dette i en arbeidsavtale.

Etter arbeidsmiljøloven kan arbeidsforholdet bringes til opphør uten særlig grunn når arbeidstaker fyller 70 år. En lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag, for eksempel avtale, “...når grensen er saklig begrunnet og ikke er uforholdsmessig inngripende”. Det må foretas en konkret skjønnsmessig vurdering av om en lavere aldersgrense er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og at den ikke er uforholdsmessig inngripende.

Vurderingen av lavere aldersgrenser enn 70 år faller trolig i to kategorier; over og under 67 år. Departementet har i lovforarbeidene lagt til grunn at bedriftsfastsatte aldersgrenser på 67 år i utgangspunktet ikke er i strid med reglene om aldersdiskriminering, og er følgelig lovlige. Departementet viser til at pensjonering ved 67 år har lang praksis i norsk arbeidsliv, og at det samsvarer med aldersgrensen for pensjon etter folketrygden. Dette er også avklart gjennom rettspraksis. Basert på det ovenfor anførte mener vi at det er god grunn til at en regulering av aldersgrense til 67 år vil kunne stå seg som gyldig, forutsatt at dette gjøres til generell aldersgrense for alle ansatte.

Du kan se diettsatsene her.

 

Forfattere: advokat ALEKSANDER RYAN og advokatfullmektig LISE BAKKEN, KPMG

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Adresse: Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund: Org nr. 981 454 901

Personvern

Kontakt oss

Telefon: 22 62 60 80
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

0
Delinger