Dette bør du vite ved oppstart i jobb
Har du spørsmål om dagpenger, permittering eller sykepenger? Vi hjelper deg!

Dette bør du vite ved oppstart i jobb

29 april 2020

ATLs rådgiver Solveig Spæren har samlet en rekke scenarioer med forklaringer, tips og råd til deg som enten skal tilbake i jobb, er blitt syk eller skal ha dagpenger.

Solveig er utdannet jurist og har spesialisering innenfor forretningsjuridiske fagområder. Hun har tidligere erfaring fra advokatfirma og som veileder i NAV, hvor hun har jobbet med fagområdene arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Her gir hun deg hjelp til å forstå noen av scenarioene som kan dukke opp.

Det er viktig å vite for de som starter opp med undervisning at faglig leder er medansvarlig for undervisningen som trafikkskolen gir er forsvarlig, både pedagogisk og på annen måte. En trafikkskole kan derfor ikke drive undervisning dersom faglig leder, eventuelt faglig ansvarlig, er 100 % permittert. Er faglig leder eller medansvarlig i karantene i forbindelse med korona-smitte kan trafikkskolen likevel drive opplæring.

Dette følger av Retningslinjer for forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring. Du finner retningslinjene her: www.vegvesen.no/_attachment/2956242/binary/1367873?fast_title=Retningslinjer+for+forskrift+om+midlertidig+unntak+-+trafikkoppl%C3%A6ring+og+%C3%B8vingskj%C3%B8ring.pdf&fbclid=IwAR0bL6gqoti6UmUN9AIsXz0sK6SRkQ32hwGpVFBOkDTCWonOZlKrP5hju24

 

Du er i risikogruppen og ønsker ikke å starte i jobb nå

Det er ikke frivillig om man vil starte i jobb, dersom du ikke er syk eller i koronarelatert karantene. Hvis du anser deg selv for å være i risikogruppen og ikke bør gjenoppta trafikkopplæringen nå, bør du kontakte legen din. Legen vil da vurdere hvorvidt du har rett på sykemelding i perioden. Du vil i så fall ha rett på sykepenger.

 

Du har blitt syk eller mistenker sykdom

Som arbeidstaker: For å få rett til sykepenger må du levere egenmelding eller sykmelding. Retten til sykepenger begynner den dagen arbeidsgiveren din har fått beskjed om at du er syk, derfor må du varsle arbeidsgiveren så snart som mulig.

Les mer om sykemelding og sykepenger her: www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykepenger/sykepenger-til-arbeidstakere

Som selvstendig næringsdrivende vil du vanligvis få du sykepenger fra dag 17. Men for sykefravær som skyldes korona, vil du nå få sykepenger fra dag 4. Du får også sykepenger fra dag 4 hvis det er mistanke om at du er smittet av korona. Dette inkluderer luftveisinfeksjoner. Det er tilstrekkelig at du leverer egenmelding.

Informasjon om egenmelding finner du her: www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykmelding-ulike-former/egenmelding

Les mer om sykepenger til selvstendige næringsdrivende her: www.nav.no/sykepenger-korona/selvstendig-frilans/

 

Du blir satt i karantene

Du har også rett på sykepenger om du er pålagt å være i karantene. Vilkåret er at du ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra, eller at du må jobbe redusert.

  

Vilkår for rett til dagpenger

Dagpenger er ment å sikre et inntektsbortfall for den som er arbeidsledig eller som helt eller delvis har fått sin arbeidstid og inntekt redusert.

Dette innebærer samtidig at man ikke kan takke nei til å jobbe uten grunn. Det er ikke tilstrekkelig at man ikke ønsker det eller ikke har lyst. Dersom du ikke ønsker å jobbe på grunn av frykt for smitte og sykdom, må du ta kontakt med legen din og få vurdert om du har rett på sykemelding.

Les mer her: www.nav.no/arbeid/dagpenger/permittert#Hvem-har-rett-til-dagpenger?

 

Jobbing og dagpenger

Arbeidsgiver behøver ikke å endre din permitteringsgrad når du jobber og mottar dagpenger. Du kan derfor for eksempel være 100% permittert, jobbe 30% og motta 70% dagpenger. Jobber du sammenhengende i mer enn 6 uker for arbeidsgiveren som har permittert deg, er hovedregelen at permitteringen anses som brutt.

Les mer her: www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert/avbrudd-i-permitteringsperioden

På meldekortene du sender inn til NAV hver 14. dag, skal du oppgi antall timer og dager du har jobbet. Det er viktig å vite at dagpengene blir redusert med timene du jobber. Husk likevel på at det alltid vil lønne seg å jobbe. Dagpengesatsen er 80% av inntekten under 3 G (299 574 kr) og 62,4 % mellom 3 og 6 G. (599 148 kr) Inntekt ut over 6 G tas ikke med i beregningen av dagpenger.

Det er viktig å fylle ut meldekortet riktig, da du kan få tilbakebetalingskrav dersom du har jobbet mer enn det du har oppgitt.

Det er også viktig å være oppmerksom på at den som jobber mer enn 60 % av normal arbeidstid i en meldeperiode, ikke vil få utbetalt dagpenger for denne perioden. En «meldeperiode» er 14 dager. Du finner din «meldeperiode» på Ditt NAV.

Husk også at du som hovedregel mister retten til dagpenger om du jobber mer enn 60% av det du gjorde før du ble permittert i 6 uker eller mer.

Les mer om meldekort og utfylling her: www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/meldekort-hvordan-gjor-du-det/slik-fyller-du-ut-meldekortet-dagpenger_kap

 

Sykdom og dagpenger

Er du syk har du ikke rett på dagpenger. Hvis du er sykmeldt, men kan jobbe minst 50 %, kan du ha rett til en kombinasjon av dagpenger og sykepenger. Hvis du er mer enn 50 % sykmeldt, vil du ikke få utbetalt dagpenger for perioden du er sykmeldt.

Vi anbefaler alle å ta kontakt med NAV dersom du har spørsmål knyttet til dagpenger, utfylling av meldekort og sykepenger ved oppstart av arbeid.

Les mer her: www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-arbeidsledig#chapter-8

 

profilbilde

Ta kontakt med Solveig på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. dersom du lurer på noe.

 

Skjermbilde 2019 06 26 kl. 09.05.33
 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg siste nytt fra bransjen og informasjon om hva vi jobber med.

 MELD DEG PÅ NYHETSBREV »

 

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Adresse: Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund: Org nr. 981 454 901

Personvern

Kontakt oss

Telefon: 22 62 60 80
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

0
Delinger