Elev eller lærer - Koronasmittet?

Elev eller lærer - Koronasmittet?

03 juni 2020

Har du mistanke om at du er smittet av koronavirus har du plikt til å kontakte lege jf. smittevernloven § 5-1. Etter loven skal den som har grunn til å anta smitte, snarest gi beskjed til lege og eventuelt gjennomføre nødvendig undersøkelse. Når det gjelder koronasmitte er det er viktig at man ringer lege og ikke møter opp på legekontor eller legevakt.

Etter loven er det tilstrekkelig at man har «grunn til å anta smitte», og det vil være tilstrekkelig med symptomer som kan knyttes til korona. Folkehelseinstituttet ber deg om å kontakte lege hvis du har symptomer som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. § 5-1 i smittevernloven fastslår videre at du har plikt til å ta imot og følge den smittevernveiledningen som legen gir for å motvirke at sykdommen blir overført til andre.

Du har derfor både plikt til å oppholde deg i karantene og en plikt til å la deg isolere dersom det er nødvendig.

Karanteneplikt oppstår når du har hatt nærkontakt med en bekreftet smittet person jf. § 8 i Covid-19-forskriften. «Nærkontakt» er når du har vært i kontakt med noen med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter eller du har hatt direkte fysisk kontakt med noen.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med, unngås. Du kan for eksempel ikke gå på jobb, ta offentlig transport eller oppholde deg på steder hvor det er vanskelig å holde avstand til andre.

Har du selv fått påvist koronasmitte har du plikt til å oppholde deg i isolering jf. forskriftens § 11.

Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer, og skal så langt det er mulig heller ikke ha nærkontakt med personer i samme husstand. Man skal isoleres fra symptomene inntrer.

Les mer om karantene og isolering her:

GÅ TIL FHI »

Hvis du mistenker smitte hos deg selv eller har hatt nærkontakt med en syk elev oppstår det også en opplysningsplikt. Opplysningsplikten innebærer at du må oppgi de elever og kollegaer du kan ha smittet. Før gjerne logg over hvem du har vært i kontakt med, hvordan du kan ha blitt smittet og sykdomsforløpet. TABS gir god oversikt ved smittesporing og det er lett å følge hvilke elever de enkelte trafikklærerne har vært i kontakt med.

 

Personvern og opplysningsplikt

Legen din eller annet helsepersonell melder inn koronasykdom til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer. Det følger av smittevernlovens § 2-3 at legen skal gi informasjon til deg, om hvem som er mottaker og hva opplysningene skal brukes til.

Folkehelseinstituttet fører et eget utbruddsregister over alle utbrudd av koronasmitte i Norge. Sammen med kommunelegen og øvrige helsetjenester sporer de også opp hvem den smittede har hatt kontakt med, registrerer og følger opp.

 

Opplysninger på arbeidsplassen, til kollegaer og andre 

Datatilsynet har lagt til grunn at personvernreglene ikke er til hinder for at arbeidsgiveren gir nødvendig informasjon på trafikkskolen om at en av lærerne har fått påvist smitte eller er i karantene. Arbeidsgiver har en plikt om å sørge for forsvarlig arbeidsmiljø og følge kravene til HMS, og denne plikten innebærer også å sørge for at kollegaer får slik informasjon. Det er viktig å huske på at arbeidsgiver ikke utleverer mer informasjon enn nødvendig slik at trafikklæreren som er smittet eller er i karantene beholder sin integritet.

Datatilsynet legger også til grunn at arbeidsgiveren ikke kan videreformidle informasjon om at enkeltansatte er smittet eller er i karantene til utenforstående. Det er ikke nødvendig å gi mer informasjon enn at akkurat denne læreren er fraværende eller ikke tilgjengelig.

Den enkelte læreren som har vært i kontakt med elever som kan være smittet i perioden plikter selvfølgelig fremdeles å melde fra om dette i tråd med dennes opplysningsplikt etter smittevernloven som nevnt.

Du kan lese mer om personvernreglene på datatilsynets nettside. 

 GÅ TIL PERSONVERNREGLENE »

 

Sykemelding og sykepenger

Som arbeidstaker: Retten til sykepenger begynner den dagen arbeidsgiveren din har fått beskjed om at du er syk, derfor må du varsle arbeidsgiveren så snart som mulig. Du kan også ha rett på sykepenger dersom du er pålagt å være i karantene. Det er et vilkår om at du ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra eller jobbe redusert.  Hvis andre i husstanden din er satt i karantene, men uten å være syke, har du ikke rett til sykemelding.

NAV informerer på sine sider at den utvidede retten til å bruke egenmelding opphører fra 1. juni, men arbeidsgiveren din kan fortsatt velge å godta egenmelding i hele arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 dagene av sykefraværet. Hvis du ikke har en slik avtale med arbeidsgiveren din, trenger du sykmelding fra legen fra den dagen du ikke kan bruke vanlig egenmelding.

Les mer om sykepenger her:

GÅ TIL NAV »

Som selvstendig næringsdrivende: Du vil vanligvis få sykepenger fra dag 17, men for sykefravær som skyldes korona, vil du få sykepenger fra dag 4. Du får også sykepenger fra dag 4 hvis det er mistanke om at du er smittet av korona. Dette inkluderer luftveisinfeksjoner.

Fra og med 1. juni må også selvstendig næringsdrivende ha sykmelding fra lege fra den fjerde dagen du er syk, ble mistenkt smittet eller i pålagt karantene. Det holder altså ikke lenger å levere egenmelding.

Les mer om selvstendig næringsdrivende og sykepenger i forbindelse med korona her:

GÅ TIL NAV »

 

Brudd på smittevernlovgivningen 

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser på Covid-19 forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Det følger av smittevernloven at brudd på pliktene i loven kan straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. Dersom bruddet på loven fører til tap av menneskeliv, betydelig skade på kropp eller helse. Er straffen bot eller fengsel inntil 4 år. Smittevernloven har også bestemmelser om å iverksette tiltak med tvang for de som ikke retter seg etter lovens regler.

Brudd på smitteverntiltakene etter loven kan anmeldes til politiet som følger opp disse sakene.

Vi anbefaler at alle har fokus på å jobbe sykdomsforebyggende og følger smittevernstiltakene i covid-19- forskriften § 15a, jf. § 15.

 

Skjermbilde 2019 06 26 kl. 09.05.33
 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg siste nytt fra bransjen og informasjon om hva vi jobber med.

 MELD DEG PÅ NYHETSBREV »

 

No video selected.

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Adresse: Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund: Org nr. 981 454 901

Personvern

Kontakt oss

Telefon: 22 62 60 80
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

0
Delinger